หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
 


นางสาววนัสนันท์ โพธิบัติ
ปลัด อบต.โพธิ์ประทับช้าง


นส.กัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์
รองปลัด อบต.โพธิ์ประทับช้าง
 
 


น.ส.กัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสมนรินทร์ จันทร์จาด
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวกฤติกา ฐาต่าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายดนัย อุ่มชัย
นักทรัพยากรบุคคล


นางวิจิตรา พ่วงท่าโก
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวนิภาลักษณ์ รอดขาว
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกัญณิฌา คูณา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446