หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
 


นางสาวกัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.โพธิ์ประทับช้าง


นางสาวกัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์
รองปลัด อบต. โพธิ์ประทับช้าง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวนิภาลักษณ์ รอดขาว
เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสมนรินทร์ จันทร์จาด
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวกฤติกา ฐาต่าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนิภาลักษณ์ รอดขาว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายจักรพันธ์ บุญศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาววิจิตตรา ธัญวริษณิรินทร์
นักพัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446