หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
 


นางสาวกัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.โพธิ์ประทับช้าง


นางสาวกัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์
รองปลัด อบต. โพธิ์ประทับช้าง
 
สำนักปลัด
 


นางรุจิรา ทิมเทศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางรุจิรา ทิมเทศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวกฤติกา ฐาต่าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนิภาลักษณ์ รอดขาว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายจักรพันธ์ บุญศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาววิจิตตรา ธัญวริษณิรินทร์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวกัญณิฌา คูณา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446