หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาววนัสนันท์ โพธิบัติ
ปลัด อบต.โพธิ์ประทับช้าง
081-8870424


ว่าง
รองปลัด อบต. โพธิ์ประทับช้าง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายรัชชานนท์ วันทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
093-1391588


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายประพันธ์ ปูหลังกล่ำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-2714085