หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าง
ปลัด อบต. โพธิ์ประทับช้าง


นางสาวกัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์
รองปลัด อบต. โพธิ์ประทับช้าง
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โพธิ์ประทับช้าง
โทร : 083-9549455
 
หัวหน้าส่วนราชการ