หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวกัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.โพธิ์ประทับช้าง
โทร : 083-9549455


นางสาวกัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์
รองปลัด อบต. โพธิ์ประทับช้าง
โทร : 083-9549455
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสมนรินทร์ จันทร์จาด
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-2717298


นางสาวนิภาลักษณ์ รอดขาว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0993761770


นายประพันธ์ ปู่หลังกล่ำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-3594655


นางสาวเบญจมาศ ทองอ่วม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 099-2717298
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446