หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ประทับช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-030-166 ขอบคุณค่ะ
 
 
ชาวบ้านในตำบลโพธิ์ประทับช้าง มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
ประเพณีและงานประจำปี
ประเพณีที่ชาวตำบลโพธิ์ประทับช้างได้สืบทอดกันมาคือ งานประจำปี เพ็ญเดือนห้า ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ถือปฏิบัติกันมานั้นล้วนเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชน ได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กัน เพื่อความสนุกสนานรื่นเริงและ เพื่อความสมานสามัคคีมีความรักใคร่กัน ของคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสืบทอดสิ่งที่ดีงามมาจวบจนปัจจุบัน
 
 
การนับถือศาสนา ประชาชนตำบลโพธิ์ประทับช้างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

บ้านบึงโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

บ้านโพธิ์ประทับช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

บ้านวังกระโดน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ประทับช้าง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 
 

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

จุดตรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
 
ภาษาที่ใช้ประจำถิ่น คือภาษากลางใช้พูดกันโดยทั่วไป
 
ส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตทางการเกษตรแปรรูป เช่น ส้มโอกวน กล้วยกวน ฯลฯ และผลไม้คือ ส้มโอพันธ์ต่างๆ
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446