หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
 
 

คู่มือบริการประชาชน


คำร้องทั่วไป


หนังสือมอบอำนาจ


ภาษีป้าย


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ภาษีบำรุงท้องที่


การขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน


คู่มือสำหรับการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คู่มือสำหรับการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


คู่มือสำหรับการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446