หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำ แนวทางปฏิบัติ การกรอกประวัติทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)