หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือนแรก [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน มกราคม 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงาน รับ-จ่ายเงิน เดือนพฤศจิยายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงาน รับ-จ่ายเงิน เดือนตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงาน รับ-จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงาน รับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงาน รับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2