หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)