หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
 

 
สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด  
 

        สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ.2564 ที่จะถึงนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้างร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด กำหนดแนวทางปฏิบัติการเข้มข้นช่วง 7 วัน แห่งความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 10 ถึง 16 เม.ย. 2564 มีเป้าหมายในการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ไม่น้อยกว่า 5 % เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
       จังหวัดพิจิตร สถิติตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562 (ปี 2563 มีสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่นำมาคำนวณสถิติ) มีอุบัติเหตุรวม 163 ครั้ง บาดเจ็บ 161 ราย เสียชีวิต 19 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.โพทะเล มากที่สุด 6 ราย รองลงมาคือ อ.เมืองพิจิตร 3 ราย สาเหตุอันดับ 1 คือ เมาแล้วขับ สำหรับปีนี้ ต้องมีผู้เสียชีวิตน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยของ 3 ปีที่ผ่านมา หรือมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่เกิน 6 ราย นั้นเอง
        เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถป้องการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดการเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน และมีความปลอดภัยในการเดินทาง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง จึงจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน ณ บริเวณจุดสายตรวจตำบลโพธิ์ประทับช้างหรือป้อมตำรวจโพธิ์ประทับช้าง และวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบล    โพธิ์ประทับช้างก็มีวิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีฝากดังนี้นะคะ
1. เมาไม่ขับ ถ้าดื่มแล้วห้ามขับรถเด็ดขาด
2. ไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด
3. ก่อนเดินทางควรพักผ่อนให้พียงพอ ง่วงไม่ขับ
4. สวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์
5. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับรถยนต์
6. ตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
8. ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
9. การขับรถผ่านนบริเวณสี่แยกควรหยุดรถ หรือชะลอความเร็วของรถ
10. มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน

        และเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิค-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เราควรหลีกเลี่ยงไปสถานที่แออัด ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างกัน ล้างมือบ่อยๆ และสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ
        สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้างนะคะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 13.55 น. โดย คุณ สมนรินทร์ จันทร์จาด

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446