หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)
****************
-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรถ่ายโอนทรัพย์สินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง
-รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓
-พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕
-พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
-พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
-พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๕
-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผน
-โครงการขอรับสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมออกตรวจเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ (สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ประทับช้าง)

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 13.47 น. โดย คุณ สมนรินทร์ จันทร์จาด

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446