หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

          วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้างมอบหมายให้ผู้ช่วยนิติกร จัดการอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เกษตรกรฯ เนื่องจากตำบลโพธิ์ประทับช้างมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนในการผลิตสูงแต่จำหน่ายได้ราคาต่ำไม่คุ้มกับต้นทุน และประสบปัญหาภัยแล้ง ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกษตรกรขาดทุน เกิดหนี้สินเพิ่มขึ้น อันเกิดจากการกู้ยืม การค้ำประกัน การจำนำ การจำนอง ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ทางกฎหมาย ทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดี จึงได้จัดทำโครงการฯนี้ขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยเรื่องนี้สิน นิติกรรมสัญญา การค้ำประกัน จำนำ จำนอง จำนองทรัพย์ มรดก กฎหมายแรงงาน และการจ้างแรงงานต่างด้าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 09.14 น. โดย คุณ สมนรินทร์ จันทร์จาด

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446