หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
*****************************************
     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้างดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี รู้หลักธรรมมภิบาลกับบริหารงานขิงองค์กร มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำเนินชีวิต เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความรักความสามัคคี รู้จักทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างมีความสุข เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยมีหัวข้อ ดังนี้
1.กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
2.ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานองค์กร
3.การทำงานเป็นทีมสู้ความสำเร็จขององค์กร

**ประกาศ เจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น**

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 14.51 น. โดย คุณ สมนรินทร์ จันทร์จาด

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/26

ลำดับภาพที่ 2/26

ลำดับภาพที่ 3/26

ลำดับภาพที่ 4/26

ลำดับภาพที่ 5/26

ลำดับภาพที่ 6/26

ลำดับภาพที่ 7/26

ลำดับภาพที่ 8/26

ลำดับภาพที่ 9/26

ลำดับภาพที่ 10/26

ลำดับภาพที่ 11/26

ลำดับภาพที่ 12/26

ลำดับภาพที่ 13/26

ลำดับภาพที่ 14/26

ลำดับภาพที่ 15/26

ลำดับภาพที่ 16/26

ลำดับภาพที่ 17/26

ลำดับภาพที่ 18/26

ลำดับภาพที่ 19/26

ลำดับภาพที่ 20/26

ลำดับภาพที่ 21/26

ลำดับภาพที่ 22/26

ลำดับภาพที่ 23/26

ลำดับภาพที่ 24/26

ลำดับภาพที่ 25/26

ลำดับภาพที่ 26/26
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446