หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
 


นายอำนาจ จั่นรักษ์
ประธานสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง
 


นายเกษม ทองดี
รองประธานสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง


นางสาววนัสนันท์ โพธิ์บัติ
เลขานุการสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง
 
 


นายศรัทธา ฉ่ำจิตร
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 1


นายบุญเลิศ อินทะกะ
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 1


นายสมจิตร เข็มทอง
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 2


นายวิฑูรย์ เขียวขำ
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 2


นายณัฏฐชัย สุขมาดำรง
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 3


นายสาโรจน์ เฟื่องเพียร
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 3
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446