หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
 


นายอำนวย นิลวัฒน์
ประธานสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง
 


นายพูลสุข โพธิ์แก้ว
รองประธานสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง


นางสาวจริยา ดวงปัญญา
เลขานุการสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง
 
 


นายราชันย์ ศรีวงค์
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 1


นายสาโรจน์ เฟื่องเพียร
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 3


นายพิเชษฐ์ ขุนทองพันธ์
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 4


นายทิวากร มีศิริ
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 6


นายศักดิ์ชัย พุ่มไสว
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 7


นางสาวจริยา ดวงปัญญา
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 8
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446