หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)