หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พจ0023.3-ว2066 2-การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่  [ 21 พ.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-ว2066 3-การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่  [ 21 พ.ค. 2563 ]   
พจ0023.5/ว 6232 ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ อปท. กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19  [ 21 พ.ค. 2563 ]   
พจ0023.5/ว2052 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฯ  [ 21 พ.ค. 2563 ]   
พจ 0023.2/ว6213 1-ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระบบออนไลน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 21 พ.ค. 2563 ]   
พจ 0023.2/ว6213 2-ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระบบออนไลน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 21 พ.ค. 2563 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 2602
     
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446