หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี. จำนวน ๒ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง รวมเด็กเล็กและนักเรียนทั้งสิ้น ๑๘๐ คน มีจำนวนวัน ๒๐ วัน รวมจำนวนกล่อง ๓,๖๐๐ กล่อง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี. จำนวน ๒ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง รวมเด็กเล็กและนักเรียนทั้งสิ้น ๑๘๐ คน มีจำนวนวัน ๒๐ วัน รวมจำนวนกล่อง ๓,๖๐๐ กล่อง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]จ้างหมาทำอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 8 รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน 8,310.-บาท (แปดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ประทับช้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ มีจำนวนเด็กเล็ก ๔๓ คน ๆ ละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงโพธิ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ มีเด็กเล็กจำนวน ๑๙ คน ๆ ละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ , อุปกรณ์ โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีเลือกตั้งใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อแบบพิมพ์บัตรเลือกตั้ง นายก อบต. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีเลือกตั้งใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ยู. เอช.ที.ชนิดจืด ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี.จำนวน ๒ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง รวมเด็กเล็กและนักเรียนทั้งสิ้น ๑๘๐ คน มีจำนวนวัน ๒๐ วัน รวมจำนวนกล่อง ๓,๖๐๐ กล่อง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14