หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออด ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านวังกระโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจิริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.70-011 สายหมู่ที่ 7 บ้านหนองต้นไทร ถึงหมู่ที่ 12 บ้านหนองไม้สุก ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.70-005 สายเสด็จถึงหน้าวัดยาง หมู่ที่ 10 บ้านบึงถัง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 เม.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ประทับช้าง โดยการปลูกหญ้ามาเลย์สนามเด็กเล่น ขนาดพื้นที่ 365 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]

  (1)