หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างป้ายไวนิล โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาค่าถ่ายเอกสารอบรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวัสดุอาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. สำหรับโรงเรียน จำนวน ๒ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๘๑ คน สั่งซื้อจำนวน ๒๒ วัน รวมจำนวนนมกล่องทั้งสิ้น ๓,๙๘๒ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด สำหรับ โรงเรียน จำนวน 2 โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ รวมจำนวนเด็กทั้งสิ้น 182 คน สั่งซื้อจำนวน 22 วัน รวมจำนวนนมกล่องทั้งสิ้น 4,004 กล่องๆ ละ 7.82 บาท ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โครงการอบรม รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรม รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9