หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ประทับช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-030-166 ขอบคุณค่ะ
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้างตั้งอยู่ 209 หมู่3 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตำบลโพธิ์ประทับช้าง เป็น 1 ใน 7 ตำบลของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้างอยู่ห่างจาก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2,500 เมตร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง มีเนื้อที่ทั้งหมด 31,437.50 ไร่ (50.30 ตร.กม.)
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำนา ทำสวน
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังจิกและไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  
 
 
 
 
พื้นที่มีลักษณะเป็นลูกฟูกโดยมีลักษณะพื้นที่ลาดเทจากทิศเหนือ แล้วค่อยๆ ลาดต่ำลงไปทางทิศใต้ในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มีสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการเกษตร พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 30 เมตร ทางด้านตะวันออกมีความลาดเอียงไม่เกินร้อยละ 2 ส่วนที่ต่อเนื่องกับจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่ราบสูงความลาดเอียง ร้อยละ 2 -10
 
 
ภูมิอากาศของตำบลโพธิ์ประทับช้างตามระบบจำแนกของ Koppen จัดเป็นภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ( Tropical Savannah climate “ Aw ” ) อากาศแห้งแล้งในช่วงฤดูหนาว มีความแตกต่างกันระหว่างฤดูฝนกับฤดูแล้งอย่างเห็นได้ชัด บริเวณพื้นที่นี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ทำให้อากาศในช่วงนี้มีความชื้นสูง
ฝนตกชุก การแพร่กระจายของน้ำฝนในรอบปีอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งอย่างเห็นได้ชัด ฤดู แบ่งออกเป็น 3 ฤดู

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธุ์ เป็นฤดูที่มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งโดยทั่วไป

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธุ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่มีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัด ปกคลุมให้มีอากาศร้อน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นฤดูที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียพัดผ่าน ทำให้มีฝนตกและอากาศชุ่มชื้น
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,954 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,422 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89

หญิง จำนวน 2,532 คน คิดเป็นร้อยละ 51.11
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,864 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 98.49 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
0   โพธิ์ประทับช้าง 29 17 46 2
  1   บึงโพธิ์ 267 282 549 161  
2   ท่าบัวทอง 2 3 5 6
  3   โพธิ์ประทับช้าง 278 307 585 277  
4   วังกระโดน 376 375 751 273
  5   ท่าตะคล้อ 6 2 8 5  
6   ท่าพุดซา 260 270 530 185
  7   หนองต้นไทร 169 192 361 138  
8   ท่ากร่าง 259 273 532 193
  9   ปากกระช่อง 337 396 733 304  
10   บึงถัง 147 154 301 119
  11   หนองกุ่ม 176 138 314 97  
12   หนองไม้สุก 116 123 239 104
    รวม 2,422 2,532 4,954 1,864
Update วันที่ 9 ตุลาคม 2566
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446